Kurz ACCESS BARS®,

Kurz ACCESS FACELIFT

Kurz KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA

Veľmi ma teší, že je veľký záujem o kurzy, ktoré vám ponúkam.  Kurzami to nekončí, vytvorila som uzavretú skupinu pre mojich absolventov kde si vymieňame informácie a skúsenosti, spoločne sa posúvame ďalej a naďalej sa stretávame na výmenných terapiach. 

Centrum zdravia Via Prudentia Bratislava III. Nové Mesto

Termíny

   

Február 2019

11.-12.2.2019                 –   Kraniosakrálna terapia 1.úroveň  – kurz                Bratislava

16.-17.2.2019                 –   Kraniosakrálna terapia 1.úroveň  – kurz                Bratislava

20.2.2019                        – Access Energetic  Facelift – kurz                          Bratislava

18.-19.2.2019                – Kraniosakrálna terapia 1.úroveň  – kurz                   Bratislava

   

Marec 2019        

8.-10.3.2019                   – Kraniosakrálna terapia 2.úroveň  – kurz                   Košice

16.-17.3.2019                 –   Kraniosakrálna terapia 1.úroveň  – kurz                Bratislava

23.-24..3.2019                 –   Kraniosakrálna terapia 1.úroveň  – kurz                Bratislava

29.-31.3.2019                 – Kraniosakrálna terapia 1.úroveň  – kurz                     Zvolen

 

Apríl 2019   

8.-9.4.2019                   – Kraniosakrálna terapia 1.úroveň  – kurz                      Bratislava

27.-28.4.2019                 –   Kraniosakrálna terapia 1.úroveň  – kurz                Bratislava

 

Máj 2019 

24.-26.5.2019                 – Kraniosakrálna terapia 1.úroveň  – kurz                    Bratislava

 

Jún 2019 

7.-9.6.2019                 – Kraniosakrálna terapia 1.úroveň  – kurz                     Zvolen

14.-16.6.2019                 – Kraniosakrálna terapia 1.úroveň  – kurz                   Košice

                

Uvoľnenie únavy, napätia, smútku, vypnutie mysle, formovanie tela.

Via Prudentia je naše vyjadrenie prítomného okamžiku, pokoja, zdravia.

Každý deň vám dávame možnosť zúčastniť sa rôznych sedení a kurzov.

Pozývame vás, urobte krok k nám i k sebe, užite si pohodu, zbavte sa napätia a stresu vo svojom tele i vo svojom vnútri.

Tešíme sa na Vás, na chvíle v našej Via Prudentia.