Kurz ACCESS BARS®,

Kurz ACCESS FACELIFT

Kurz KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA

Veľmi ma teší, že je veľký záujem o kurzy, ktoré vám ponúkam.  Kurzami to nekončí, vytvorila som uzavretú skupinu pre mojich absolventov kde si vymieňame informácie a skúsenosti, spoločne sa posúvame ďalej a naďalej sa stretávame na výmenných terapiach. 

Centrum zdravia Via Prudentia Bratislava III. Nové Mesto

Termíny – kurzy

 Termíny kurzov Kraniosakrálna terapia 2. a 3. stupeň sú uvedené v Fb skupine absolventov týchto kurzov

Február 2020

1.-2.2.2020               – Kraniosakrálna terapia 1                            Bratislava

8.2.2020                  – Access Bars                                                      Bratislava 

14.2.2020                – Access Bars                                                     Košice 

15.-16.2.2020         – Kraniosakrálna terapia 1                              Košice

22.-23.2.2020         – Kraniosakrálna terapia 2                               Bratislava

Marec 2020

7.3.2020                – Access Bars                                                     Bratislava

14.-15.3.2020        – Kraniosakrálna terapia 1                             Bratislava

19.3.2020                – Access Bars                                                     Bratislava

27.3.2020               – Access Bars                                                     Košice

28.-29.3.2020        – Kraniosakrálna terapia 3                             Košice

Máj 2020

23.-24.5.2020        – Kraniosakrálna terapia 1                            Bratislava

Uvoľnenie únavy, napätia, smútku, vypnutie mysle, formovanie tela.

Via Prudentia je naše vyjadrenie prítomného okamžiku, pokoja, zdravia.

Každý deň vám dávame možnosť zúčastniť sa rôznych sedení a kurzov.

Pozývame vás, urobte krok k nám i k sebe, užite si pohodu, zbavte sa napätia a stresu vo svojom tele i vo svojom vnútri.

Tešíme sa na Vás, na chvíle v našej Via Prudentia.