Kurz ACCESS BARS®,

Kurz ACCESS FACELIFT

Kurz KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA

Veľmi ma teší, že je veľký záujem o kurzy, ktoré vám ponúkam.  Kurzami to nekončí, vytvorila som uzavretú skupinu pre mojich absolventov kde si vymieňame informácie a skúsenosti, spoločne sa posúvame ďalej a naďalej sa stretávame na výmenných terapiach. 

Centrum zdravia Via Prudentia Bratislava III. Nové Mesto

Termíny – kurzy

   

Marec 2019        

8.-9.3.2019                   – Kraniosakrálna terapia 2.úroveň                  Košice

10.3.2019                       – Access Bars                                                       Košice

11.-12.3.2019                 –   Kraniosakrálna terapia 1.úroveň                Bratislava

16.-17.3.2019                 –   Kraniosakrálna terapia 1.úroveň                Bratislava

23.-24..3.2019              –   Kraniosakrálna terapia 1.úroveň                Bratislava

30.-31.3.2019                 – Kraniosakrálna terapia 1.úroveň                  Zvolen

  

Apríl 2019   

8.-9.4.2019                   – Kraniosakrálna terapia 1.úroveň                     Bratislava

12.4.2019                       – Access Facelift                                                    Bratislava

13.-14.4.2019                 – Kraniosakrálna terapia 3.úroveň                  Bratislava

15.4.2019                        – Access Bars                                                        Bratislava

26.4.2019                       –  Access Facelift                                                 Bratislava

27.-28.4.2019                 –   Kraniosakrálna terapia 1.úroveň               Bratislava

 

Máj 2019 

25.-26.5.2019                 – Kraniosakrálna terapia 1.úroveň                  Bratislava

 

Jún 2019 

8.-9.6.2019                    – Kraniosakrálna terapia 1.úroveň                    Zvolen

15.-16.6.2019                 – Kraniosakrálna terapia 1.úroveň                   Košice

        

Uvoľnenie únavy, napätia, smútku, vypnutie mysle, formovanie tela.

Via Prudentia je naše vyjadrenie prítomného okamžiku, pokoja, zdravia.

Každý deň vám dávame možnosť zúčastniť sa rôznych sedení a kurzov.

Pozývame vás, urobte krok k nám i k sebe, užite si pohodu, zbavte sa napätia a stresu vo svojom tele i vo svojom vnútri.

Tešíme sa na Vás, na chvíle v našej Via Prudentia.